• Historia Szkoły

    • PATRON SZKOŁY

     Henryk Sienkiewicz to jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich, cieszy się od stu lat największą poczytnością.

      Urodzony dnia 5 maja 1846r. w zubożałej rodzinie szlacheckiej na Podlasiu (w Woli Okrzeskiej pod Łukowem), chłopięce lata spędził na wsi, obserwując z bliska życie ludu, którego niedole przedstawił tak wiernie w swych wczesnych nowelach. Gimnazjum i studia wyższe (w Szkole Głównej) ukończył w Warszawie. Działalność literacką rozpoczął dość wcześnie, już w roku 1867 pisząc krytyki literackie, felietony na aktualne tematy, wreszcie nowele. Zarówno świetna forma tych krótkich opowiadań, jak i zawarta w nich myśl postępowa i patriotyczna zjednały młodemu pisarzowi wielki rozgłos.

      W nieco późniejszym okresie stworzył prawdziwe arcydzieła nowelistyki. Po podróży do Ameryki talent Sienkiewicza osiąga pełnię swego rozwoju: w latach 1883-1888 ukazuje się Trylogia czyli "Ogniem i mieczem", "Potop" i "Pan Wołodyjowski". Ten wielki cykl powieści historycznych wywarł olbrzymi wpływ na społeczeństwo, bo chociaż przedstawiał czasy odległe - budził i podtrzymywał wolę oporu przeciw zaborcom. Trylogia przyniosła Sienkiewiczowi sławę, jakiej nie zdobył dotąd żaden polski pisarz. Mimo ciężkich przeżyć osobistych (śmierć ukochanej żony pod koniec pisania Potopu, niefortunne drugie małżeństwo) talent pisarza nadal się wzbogacał, powstają nowe wielkie powieści historyczne: Quo vadis (Dokąd idziesz 1896) i Krzyżacy (1900). Sienkiewicz zdobywa światową sławę. Jego dzieła, tłumaczone na wiele języków, rozchodzą się w dużych nakładach w krajach europejskich, w Ameryce, a nawet w Azji i Afryce (Egipt). Do światowego rozgłosu pisarza przyczyniła się również Nagroda Nobla, przyznana mu za Quo vadis w roku 1905. Jeszcze wcześniej nagrodził Sienkiewicza naród polski. W roku 1900, na trzydziestolecie jego pracy literackiej, społeczeństwo ofiarowało mu jako dar narodowy - majątek Oblęgorek (obecnie mieści się w tym pałacyku Muzeum Sienkiewiczowskie). Owocem wędrówki po Egipcie i innych terenach Afryki wschodniej stała się powieść młodzieżowa - W pustyni i w puszczy (1911).

      

     Ostatnie lata niezwykle bogatego i pracowitego żywota poświęcił pisarz pomocy ofiarom I Wojny Światowej, organizując w Szwajcarii specjalny komitet. Odzyskania niepodległości przez Polskę już nie doczekał. Zmarł w Vevey w Szwajcarii dnia 15 listopada 1916 roku, okrywając żałobą cały naród. Po zakończeniu I Wojny Światowej sprowadzono zwłoki Sienkiewicza do ojczyzny i pochowano uroczyście w podziemiach katedry warszawskiej.Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu swoją działalność rozpoczęła 1 września 2017 roku zgodnie z założeniami reformy oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, której najważniejszym celem była reorganizacja szczebli nauczania, polegająca na utworzeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej. Szkoła jest placówką dla dzieci z 15 miejscowości leżących na terenie gminy Dąbie, gdyż znajdują się w niej również oddziały gimnazjalne. Placówkę zlokalizowano w siedzibie Gimnazjum Publicznego im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu. Szkoła posiada dwie filie: w Kosierzu i w Połupinie.

      Trochę z historii gimnazjum...

     Rozwój szkoły polegał na stworzeniu odpowiedniej bazy dydaktycznej, przystosowaniu pracowni przedmiotowych do odpowiednich potrzeb. W wyniku przebudowy stworzono 11 sal dydaktycznych, pracownię komputerową i świetlicę. W 1999 roku Rada Gminy podjęła decyzję o budowie sali gimnastycznej, największej i najnowocześniejszej na terenie gminy, którą oddano do użytku 5 września 2001 roku. W budynku szkoły ma swoją siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna.

     12 maja 2005 roku odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza. To historyczne wydarzenie uświetnił swoją obecnością ks. biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Na uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli z Delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze, władz gminy, rodziców oraz licznie zgromadzonej społeczności szkolnej.

     W ramach programu rządowego "Orlik 2012" , wybudowano przy szkole wielofunkcyjny kompleks sportowy. W uroczystości otwarcia obiektu, które odbyło się 8 czerwca 2009 roku, wzięło udział wielu znakomitych gości, a przecięcia wstęgi dokonali: Sekretarz Ministerstwa Sportu, Marszałek Województwa, Wojewoda lubuski, Wójt Gminy oraz Pani Dyrektor Gimnazjum.

     Tegoż samego roku w okresie wakacyjnym wykonano termomodernizację obiektu, ocieplono stropodach, wymieniono okna i drzwi, ocieplono ściany budynku, przez co szkoła zyskała nowy wizerunek.

     12 maja 2010 roku odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru - symbolu jedności, siły i poszanowania tradycji. Jest to dar dla gimnazjum od Rady Rodziców, Wójta i Radnych Gminy Dąbie. Organizacja tego przedsięwzięcia, to wspólny wysiłek organizacyjny i finansowy rodziców, dyrektora, grona pedagogicznego oraz przedstawicieli lokalnego biznesu.

     Od 2021 roku szkoła podstawowa w Dąbiu, filie Kosierz oraz Połupin, przedszkole w Połupinie oraz punkt przedszkolny Kubuś Puchatek w Dąbiu stały się składową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbiu. 

      

     Placówka położona jest w centrum gminy, otwarta na młodzież, bez względu na wyznanie czy poziom kultury. Kadra pedagogiczna stara się adekwatnie odpowiadać na wymagania i oczekiwania uczniów. Realizuje innowacje wychowawcze i dydaktyczne, odpowiadające nowym perspektywom rozwoju społecznego. Dbają o to, żeby szkoła była przyjazną, bezpieczną, aby nie kojarzyła się tylko z obowiązkami, nauką. Młodzież wdrażana jest do życia w demokracji, stad też ważną rolę w szkole odgrywa samorząd uczniowski, który jest odpowiedzialny za organizację uroczystości szkolnych, przedstawień, akademii związanych z najważniejszymi świętami.

     Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w wielu zajęciach i imprezach o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, a także i charytatywnym poprzez coroczną zbiórkę pieniędzy i organizowanie koncertu z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, udziału w akcji "Psu na budę", zbiórce makulatury czy nakrętek.

 • Media społecznościowe

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu
   • 68 383 21 76
   • ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie Poland
   • www.facebook.com/spdabie
 • Galeria zdjęć

   brak danych