• Konkurs: Drogi do niepodległości

     • 11.11.2023 r. wyróżnienie w konkursie plastycznym pt. "Drogi do niepodległości" otrzymał Krzysztof Czekalski z klasy 4b. Uczennice klasy szóstej - Oliwia Habas i Lena Szewczyk zajęły II miejsce

      Serdecznie gratulujemy

     • 50 lat Gminy Dąbie

     •  

      Dnia 10 listopada 2023 r. obchodziliśmy jubileusz 50-lecia Gminy Dąbie oraz 105 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

      Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Dąbiu. Następnie przy obelisku na Placu Niepodległości w Dąbiu w asyście wojkowej 5 Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim obyły się obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości.

      Dalsza część uroczystości odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbiu. Przewodnicząca Rady Gminy Dąbie Pani Lidia Wilencewicz otworzyła 50 sesję Rady Gminy Dąbie.

      Następnie Rada Gminy Dąbie podjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa Gminy Dąbie.

      Honorowymi obywatelami Gminy Dąbie zostali:

      -Teresa Zaręba,

      - Helena Latkowska,

      - Janusz Czarnowski,

      - Kazimierz Mazurkiewicz,

      - Pośmiertnie Stanisław Pasiut.

     • Dzień Wszystkich Świętych

     • Z okazji nadchodzących świąt, przypominamy, że szkoła podsatwowa w Dąbiu oraz filia w Połupinie w dniach: 1-3.11.2023 r. będzie zamknięta. 

      Życzymy wszystkim odwiedzającym groby spokojnej, szerokiej drogi. Wróćcie do nas bezpiecznie. 

     • konkurs „O POLSCE WIEM WSZYSTKO”

     • REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO „O POLSCE WIEM WSZYSTKO”

       

      & 1.

      1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „O Polsce wiem wszystko”.
      2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu. Koordynatorem Konkursu jest nauczyciel historii p. Dorota Wesołowska-Waszak.
      3. Konkurs odbędzie się 13 listopada  2023r. o godzinie 11:00  na terenie szkoły.
      4. Celem Konkursu jest propagowanie wartości patriotycznych, wiedzy o Ojczyźnie, wiedzy o symbolach narodowych oraz uwrażliwienia na zasady dobrego zachowania i zdrowej rywalizacji.

       

      &2.

      1. Uczestnikami Konkursu będą trzyosobowe drużyny uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z obrębu Gminy  Dąbie.
      2. Szkołę mogą reprezentować max 2 drużyny.
      3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia( załącznik do regulaminu) do 30 października 2023r. na adres szkoły: zsp@dabie.pl, z dopiskiem „Konkurs – O Polsce wiem wszystko”.

      &3.

      1. Konkurs składa się z trzech etapów. Konkurencje to udzielanie ustnych odpowiedzi o różnym stopniu trudności ( pytania będą za 5, 10, 15 punktów)

      -Etap I to 4 pytania po 5 punktów , czyli łącznie może drużyna zdobyć max 20 pkt

      - Etap II to 3 pytania po 10 pkt, łącznie drużyna może zdobyć 30 pkt

      -Etap III to 2 pytania po 15 pkt, łącznie drużyna może zdobyć 30 pkt

       

      Na każdym etapie uczniowie odpowiadają na wylosowane przez siebie pytania. Dobra odpowiedź, to w zależności od stopnia trudności pytania: 5,10 lub 15 punktów. Zła odpowiedź może być udzielona tylko jeden  raz na danym etapie. Więcej niż jedna nieprawidłowa odpowiedź to dyskwalifikacja drużyny z konkursu.

      1. Zakres wiedzy  dotyczy historii Polski do momentu zakończenia II wojny światowej (do 1945r.).
      2. W przypadku uzyskania przez drużyny takiej samej ilości punktów, przewidziana jest dogrywka – do pierwszej niepoprawnej odpowiedzi.
      3. Jury Konkursu będzie 3 osobowe.
      4. W Konkursie dla wszystkich drużyn przewidziano dyplomy i nagrody .(I-III miejsce)

      .

       

      &4.

      1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
      2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Formularz  uczestnictwa w

        Konkursie„ O POLSCE WIEM WSZYSTKO”

      DANE UCZNIA :imię i nazwisko, klasa i data urodzenia:

      1…………………………………………………………………………………..

      2…………………………………………………………………………………..

      3…………………………………………………………………………………..

      4…………………………………………………………………………………..

      5…………………………………………………………………………………..

      6…………………………………………………………………………………..

      7…………………………………………………………………………………...

      8…………………………………………………………………………………..

      9…………………………………………………………………………………..

       

      DANE SZKOŁY:

      Nazwa szkoły:……………………………………………………………………

      …………………………………………………………………………………….

      Kod pocztowy:……………………………………

      Województwo:……………………………………

      Tel:.........................................................................

      e-mail:……………………………………………..

      Nazwisko i imię nauczyciela zgłaszającego drużyny uczniowskie do konkursu

      …………………………………………………………………………………..

      Ja, niżej podpisany Uczestnik Konkursu organizowanego pod nazwą „ O POLSCE WIEM WSZYSTKO” oświadczam  co następuje:

      1.        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu w zakresie określonym Regulaminem Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 97 nr 133 poz. 883.)

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      Podpis/y Uczestników

       

     • ZSP Mistrzem Powiatu Krośnieńskiego

     • 19 października w Krośnie Odrz. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w tenisie stołowym. W kategorii igrzyska dzieci, ZSP Dąbie w składzie: Cezary Bujda, Szczepan Chołuj - Mazur, Ksawery Zaraza zajął pierwsze miejsce. Gratulacje i powodzenia na kolejnym etapie rozgrywek

     • Gminny turniej piłki nożnej

     • W ramach współzawodnictwa sportowego gminy, w Dąbiu odbył się turniej piłki nożnej szkół podstawowych. Uczniowie ZSP Dąbie i SP Gronów rywalizowali w siedmiu kategoriach. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi zostali nagrodzeni statuetkami

     • Patrol Saperski

     • W dniu 18.10.2023r. 21 Patrol Saperski przeprowadził zajęcia profilaktyczne w naszej szkole na temat zachowań w wypadku napotkania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

     • Mierzymy się ze smogiem!

     • Mierzymy się ze smogiem!

      Nasza szkoła biorąc udział w projekcie: mierzymy się ze smogiem, wygrała.... MIERNIK JAKOŚCI POWIETRZA.

      Urządzenie wraz z ekranem, na którym widnieją aktualne dane powietrza w naszej okolicy wyświetlają się na budynku szkolnym w Dąbiu.

      Dodatkowo zamontowany będzie ekran z informacjami w holu szkoły.

      Świetna inicjatywa proekologiczna, dziękujemy!

      #KPRM #nask #UE

     • Życzenia

     • 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów, wszystkich pracowników przedszkoli oraz szkół, przyjaciół oświaty. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

      Pomimo tego, że wczoraj świętowaliśmy wspólnie, dziś raz jeszcze życzymy zadowolenia, dobrostanu, rozwoju, uśmiechu i zdrowia.

     • Połupin świętuje Dzień Nauczyciela :)

     • Dzień Edukacji Narodowej uczczono w filii w Połupinie apelem w wykonaniu kl. III. Piosenką i wierszami dzieci podziękowały dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za życzliwość oraz cierpliwość. Uczniowie wręczyli laurki. W szkole pojawili się również rodzice, którzy złożyli życzenia. Dzieci w galowych strojach były dzisiaj wyjątkowo grzeczne.

     • DEN - Dąbie

     • Dzień Edukacji Narodowej, 13.10.2023 r. Dziś, przedszkole Kubuś Puchatek, szkoła Podstawowa w Dąbiu, dzieci, uczniowie oraz wszyscy pracownicy obchodzili swoje święto.

      Rozpoczęliśmy wierszem, dotyczącym dzisiejszego uroczystego wydarzenia, następnie uczniowie zaśpiewali piosenki, aż wreszcie samorząd uczniowski obdarował każdego pracownika słodka niespodzianką.

      Przy okazji, wyróżniliśmy i podziękowaliśmy drużynie, która reprezentowała nas w Warszawie oraz opiekunom, p. Helenie i p. Januszowi. Brawa dla Was wszystkich, daliście radę!

     • "GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW"  

     • Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW" ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego podejmowanych według określonych scenariuszy. Jego zadaniem jest także wspieranie MŁODYCH GŁÓW przez zachęcenie do otwartej rozmowy o zdrowiu psychicznym. W pierwszym półroczu chcemy zapoznać uczniów i nauczycieli z zasadami pierwszej pomocy psychologicznej (PPP), w drugim półroczu skupimy się na higienie cyfrowej i bezpieczeństwie w sieci.  Cieszymy się, że nasza szkoła dołączyła do tego programu!

     • Es ist soweit!

     • Es ist soweit! - Ruszamy do Warszawy na finał konkursu „1:0 dla niemieckiego”. Wojtek, Hubert, Kuba, Krystian, Maciej i Filip zmierzą się z innymi drużynami na boisku i w quizie o piłce nożnej i niemieckiej Bundeslidze, oczywiście w języku niemieckim. To będzie nie lada wyzwanie.

      Pierwszy dzień konkursowy w Warszawie minął. Wrażeń mnóstwo: spotkanie z kolegami z innych szkół, wspólny obiad, spacer na Stadion Narodowy, później quiz z języka niemieckiego i kolacja w gościnnych progach Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola". Podglądaliśmy również treningi na stadionie Agrykoli. Na koniec dnia dowiedzieliśmy się, że nasza drużyna narodowa jest tuż obok na stadionie Legii. Jutro my tam będziemy walczyć o punkty w rozgrywkach piłkarskich. Napięcie rośnie.

      Drugi dzień konkursu „1:0 dla niemieckiego” stał pod znakiem piłki nożnej. Nasza drużyna „FC Kroksy” zaczęła rozgrywki świetnym wynikiem meczu 5:0, dzięki temu i świetnemu wynikowi z quizu językowego byliśmy do końca wśród faworytów. W międzyczasie zagraliśmy towarzyski mecz z dziewczynami z młodzieżowej drużyny Hartha Berlin. O pierwsze miejsce walczyliśmy ostatecznie z drużyną z Gliwic, która wygrała i to ona pojedzie do Berlina. Spróbujemy za rok . Resztę dnia spędziliśmy zwiedzając muzeum klubu Legia Warszawa, odwiedziliśmy ich sklep klubowy, później wjechaliśmy na taras widokowy Pałacu Kultury, odwiedziliśmy Złote Tarasy i już wracamy do domu. Wrażeń i nowych doświadczeń wieziemy mnóstwo. To były niesamowite dwa dni.

      Serdecznie dziękujemy Gminie Dąbie i rodzicom za wsparcie finansowe naszego wyjazdu oraz Goethe-Institut Krakau za wspaniałą organizację. Gmina Dąbie Goethe-Institut Krakau

       

     • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

     • https://zday.pl/ogolnopolski-test-dysleksji-2023/

      W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym Ogólnopolskim Teście Dysleksji!

      Jest to wydarzenie bezpłatne, adresowane do uczniów szkół podstawowych i średnich, od 4 klasy szkoły podstawowej wzwyż.

      Do rozwiązania testu wystarczy smartfon z dostępem do internetu.

      Ideą Ogólnopolskiego Testu Dysleksji jest wykrycie symptomów dysleksji na możliwie wczesnym etapie. Wysoki wynik należy potraktować jako sygnał, że warto udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tylko tam uczeń może zostać przebadany pod okiem specjalistów, którzy postawią diagnozę i (w przypadku stwierdzenia dysleksji) wystawią odpowiednie zaświadczenia. Taki dokument uprawnia m.in. do pisania Egzaminu Ósmoklasisty i matur na specjalnych warunkach, dostosowanych do wymagań ucznia z dysleksją.

     • Pasowanie na pierwszoklasistę

     • Pasowanie na ucznia klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu

      Uczniowie klasy 1 w Dąbiu, której wychowawczynią jest Pani Małgorzata Fichtel - uroczyście przystąpili do wydarzenia pasowania na ucznia.

      Piękna uroczystość, część artystyczna oraz wybór opiekunów z grona starszych kolegów i koleżanek przyniósł nam wiele wzruszających i pozytywnych emocji.

      Gratulujemy i życzymy sukcesów

     • „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ-II”

     • 4 października reprezentanci klasy siódmej Zuzanna Klimko, Zuzanna Zmyślona i Oliwier Nocoń wzięli udział w GRZE MIEJSKIEJ „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ-II” organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną .

     • ESERO - Kosmiczne Warsztaty

     • Wiele się ostatnio u nas dzieje, tym razem odwiedził nas Ambasador Kosmiczny Europejskiego Biura Edukacji Kosmicznej ESERO Polska - dr Waldemar Grabowski.

      Klasa 7 miała okazję wziąć udział w projekcie, w którym prototypy latających ... jajek miały przeżyć misje.

      Czy się udało?

      Warsztaty ze wstępu do inżynierii kosmicznej były bardzo udane! Dziękujemy!

      Waldemar Grabowski Edukacja

      #ESERO

 • Media społecznościowe

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu
   • 68 383 21 76
   • ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie Poland
   • www.facebook.com/spdabie
 • Galeria zdjęć

   brak danych