• NABÓR 2023/2024

    • INFORMACJE NT. NOWEGO NABORU BĘDĄ DODAWANE NA BIEŻĄCO.

      

      

      

      

      

     Pliki do pobrania: ----->> Kliknij tutaj

      

      

     Załącznik Nr 1

     do Zarządzenia Nr 4/2023

                                                                                     Wójta Gminy Dąbie 

                                                                                      z dnia 30 stycznia 2023 r.

                                                        

      

     Harmonogram

     przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

     w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny  2023/2024

     do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 

     publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dąbie

      

      

     L.p.

     Rodzaj czynności

     Terminy

     w postępowaniu rekrutacyjnym

     Terminy

     w postępowaniu

     uzupełniającym

      

     1.

      

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      

     od 27 lutego 2023 r.

     do 17 marca 2023 r.

     od 24 kwietnia 2023 r.

     do 09 maja 2023 r.

      

     2.

      

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
     o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego
     w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego
     i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

      

     od 21 marca 2023 r.

     do 28 marca 2023 r.

     od 15 maja 2023 r.

     do 19 maja 2023 r.

      

     3.

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
     i kandydatów niezakwalifikowanych /zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem/

      

     31 marca 2023 r.

     22 maja 2023 r.

      

     4.

      

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

      

      

     od 03 kwietnia 2023 r.

     do 12 kwietnia 2023 r.

      

     od 23 maja 2023 r.

     do 29 maja 2023 r.

      

     5.

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      

     17 kwietnia 2023 r.

     31 maja 2023 r.

      

      

      Załącznik Nr 2

      

      

     do Zarządzenia Nr 4/2023

     Wójta Gminy Dąbie

     z dnia 30 stycznia 2023 r.

      

      

     Harmonogram

     przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy 

     składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych

     prowadzonych przez Gminę Dąbie

      

     L.p.

     Rodzaj czynności

     Terminy

     w postępowaniu rekrutacyjnym

     Terminy

     w postępowaniu

     uzupełniającym

      

     1.

      

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

      

     od 27 lutego 2023 r.

     do 17 marca 2023 r.

     od 24 kwietnia 2023 r.

     do 09 maja 2023 r.

      

     2.

      

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021, poz. 1082, z późn. zm.)

      

     od 21 marca 2023 r.

     do 28 marca 2023 r.

     od 15 maja 2023 r.

     do 19 maja 2023 r.

      

     3.

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      

     31 marca 2023 r.

     22 maja 2023 r.

      

     4.

      

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

      

      

     od 03 kwietnia 2023 r.

     do 12 kwietnia 2023 r.

      

     od 23 maja 2023 r.

     do 29 maja 2023 r.

      

     5.

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      

     17 kwietnia 2023 r.

     31 maja 2023 r.

      

      

      

      

      

 • Media społecznościowe

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu
   • 68 383 21 76
   • ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie Poland
   • www.facebook.com/spdabie
 • Galeria zdjęć

   brak danych